Ʊ֪ʶ꼶, giới thiệu cuộc thi kiến thức trực tuyến của lễ hội mây màu

giới thiệu cuộc thi kiến thức trực tuyến của lễ hội mây màu

Cuộc thi kiến thức trực tuyến màu mây cup là một cuộc thi kiến thức cho các hoạt động học sinh, được thiết kế để giúp trẻ em học tập trong một bầu không khí thoải mái và hạnh phúc, cải thiện khả năng tổng hợp. Nhóm lớp 4 là một phần quan trọng vì lớp này là một bước ngoặt trong giai đoạn tiểu học và có ảnh hưởng quan trọng đến việc học tiếp.

lưu ý